Iland Việt Nam Tổng Kết Kinh Doanh Quý 3/2018

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam     Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

 

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

Công ty Iland việt Nam, Sàn Iland Việt Nam, Logo Iland Viet Nam

🍀 Vào ngày 31.10.2018, iLand Việt Nam tiến hành tổng kết Quý 3.2018. Với sự cố gắng không ngừng trong công tác bán hàng của mỗi dự án, anh chị em kinh doanh đã mang về thành công cho công ty, với doanh số bán hàng tốt nhất.

🍀 Tại buổi lễ tổng kết, anh chị em được nhận hoa hồng của các dự án. Đồng thời, đây cũng là buổi vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác bán hàng của từng dự án, của Quý 3.2018.